Dansles

Dansles

Jonge kinderen hebben spel en beweging nodig om te kunnen leren en om hun emoties te leren uiten. Dans is een kunstvorm, waarbij zonder woorden er in beweging uiting wordt gegeven aan gevoelens en gedachten.  

De groepen  1 t/m 8 krijgen wekelijks 45 minuten dans. Deze lessen worden gegeven door onze vakdocente Elise Broekman.
Behalve dat dansen voor veel leerlingen heel plezierig is, leren zij ook vaardigheden aan die ze weer kunnen gebruiken in de lessen in de groep:
  • Verbetering van concentratie en aandacht, immers de leerlingen moeten de ritmische bewegingen onthouden en uitvoeren;
  • Zelfvertrouwen neemt toe;
  • Verhoging van de passieve woordenschat;
  • Verhoging van de luistervaardigheden;
  • Bezig zijn met kunst, dit waarderen en er plezier aan beleven.