Dit is Het Vogelnest

Dit is Het Vogelnest

Het Vogelnest is dé openbare basisschool in Bodegraven. We geven in niet al te grote groepen klassikaal les. Ons team bestaat uit actieve, ervaren leerkrachten die leerlingen op een enthousiaste manier boeiend onderwijs geven. We begeleiden elke leerling zo individueel mogelijk. Zo is er voor kinderen met leerproblemen extra ondersteuning en voor begaafde kinderen extra aandacht.


Openbaar onderwijs

Op een openbare school is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het openbaar onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen of overtuiging. Er wordt op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind. Onze school is een goede afspiegeling van Bodegraven en we zijn in staat onze leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij.Kinderen van Het Vogelnest zijn...

Sociaal
Kinderen leren van verschillen en hebben oog voor elkaar. Ze werken graag samen en benutten elkaars talenten. Daarbij kijken ze verder dan hun eigen klas en leren ze ook graag van anderen kinderen op school. 

Open-minded
Kinderen kijken met een open blik naar de wereld, zijn wereldwijs en kunnen een eigen mening vormen met respect voor de ander.

Vaardig
Kinderen kennen hun talent en weten deze in te zetten om zowel zichzelf als andere kinderen vooruit te helpen. Ze denken in oplossingen, houden van samenwerken en kunnen zelfstandig hun doelen realiseren.

Zelfverzekerd
Kinderen zijn trots op zichzelf, staan sterk in hun schoenen en durven zichzelf te uiten en te presenteren.