Werken met chromebooks

Werken met chromebooks

Werken met chromebooks

In groep 3 t/m 8 werken we met chromebooks.  De leerkracht geeft een ''klassieke'' les-instructie. De verwerking doet de leerling via de chromebook. De leerling ziet daardoor meteen of de opgave goed is gemaakt. De leerkracht kan via het dashboard live meekijken. Mocht een bepaalde opdracht fout worden gemaakt, dan legt de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal of individueel uit. De chromebooks worden ingezet voor rekenen, taal en spelling vanaf groep 4.  Na de basisinstructie en klassikale doelen werken ze aan individuele passende leerdoelen. Als de leerling een opdracht goed maakt, is de volgende opdracht iets moeilijker. Zo werkt iedereen op eigen niveau en blijft iedere leerling gemotiveerd om verder te werken.
 


Voordelen

•     De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen
•     Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie
•     Meer individuele differentiatie
•     Direct inzicht in de leervoortgang
•     Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en ondersteuning
•     Meer doelgericht werken