Leerlingenraad

Leerlingenraad

Kinderen denken mee

Op onze school is een leerlingenraad actief. In deze raad zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Aan het begin van het schooljaar wordt er in iedere groep een verkiezing gehouden zodat er 2 leerlingen afgevaardigd kunnen worden. De leerlingenraad komt circa zeven maal per jaar bij elkaar onder leiding van de directeur.

In de raad worden zaken besproken die actueel zijn voor de kinderen.
Ook wordt de kinderen gevraagd mee te denken, bijvoorbeeld als het gaat om regels in de school en de invulling van extra activiteiten op school. De kinderen hebben vervolgens als taak om de besproken punten terug te koppelen aan de andere kinderen op school. Door middel van een ideeënbus kunnen alle kinderen input leveren voor de vergaderingen van de leerlingenraad.