Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen

Bij de zorg binnen onze school is het hele team betrokken. Teamleden hebben verschillende rollen. Wij onderscheiden bij ons op school de volgende rollen:
 

Leerkracht in de groep

Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep. Het bieden van zorg gebeurt de hele dag in het lesgeven. De groepsleerkracht wordt begeleid door de intern begeleider.


Interne begeleiding

De intern begeleider van de school heeft de taak de leerlingenzorg te coördineren. Het uitvoeren van de zorg vindt plaats op verschillende niveaus. In de klas past de leerkracht het onderwijs aan aan de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen. De interne begeleiding coacht leerkrachten en maakt samen met de leerkracht analyses van de leerlingontwikkeling.

Klik hier voor ons ondersteuningsprofiel.


Directie

De directie is eindverantwoordelijk voor de school. Heeft u behoefte aan meer informatie over onze leerlingenzorg, neemt u dan gerust contact op met de intern begeleiding en/of de directie van de school.
 

'Als kinderen zich vrij, gezien en verantwoordelijk voelen, dan komen ze met plezier tot leren.
Madelief Vollering (leerkracht)


Leerlingvolgsysteem

De ontwikkeling van ieder kind wordt gevolgd. De instrumenten om deze ontwikkeling te volgen noemen we het leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken hiertoe Parnassys. Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 vult de groepsleerkracht twee keer per jaar een leerlingvolgsysteem in. Punten die aan de orde komen zijn onder ander het kringgedrag, het spel, de motorische ontwikkeling en de taalontwikkeling. Voor de kinderen van groep 2 wordt daarnaast bijgehouden welke vorderingen zij gemaakt hebben met betrekking tot de basisvoorwaarden om te kunnen gaan lezen en rekenen. In de groepen 3 t/m 8 worden de vorderingen van de kinderen bijgehouden met behulp van toetsen. We onderscheiden hierin twee soorten toetsen; de methodegebonden toetsen en de methode-onafhankelijke toetsen.