Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Op school bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Hier zijn kosten aan verbonden. U kunt uw kind opgeven via het volgende telefoonnummer: 06 - 142 386 48, bij voorkeur 's avonds tussen 19.00 en 20.00 uur. Wij verzoeken u dringend bij ziekte uw kind zelf af te melden via hetzelfde nummer.