Nieuwe ouders
Introductie

Wij zijn de enige openbare school in Bodegraven. Ons onderwijs is voor alle kinderen toegankelijk zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis nemen Ún leren van elkaars achtergrond met respect voor ieders identiteit. Op deze wijze is onze school de samenleving in het klein en in staat om onze leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij.Onderwijs geven is een zeer verantwoordelijke taak. We bereiden de leerlingen immers voor op hun de toekomst. Voor ouders betekent dat dat zij vertrouwen moeten hebben in de school, met name in onze leerkrachten.

Ouders zijn voor ons een belangrijke partner tijdens het leerproces. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijke voorwaarde is voor een goede ontwikkeling van uw kind.  Dat betekent dat samenwerking en een open communicatie tussen ouders en leerkracht zeer op prijs gesteld wordt.

We verwachten dat u als ouders contact met ons zult opnemen als er opmerkingen en vragen zijn. U kunt er op rekenen dat wij dat ook zullen doen. Wederzijds vertrouwen en openheid is de basis waarop wij werken!

U bent welkom op school! Zeker op die momenten, waarop uw kind een of ander presteert en presenteert; denk hierbij aan de sportdagen, kijkmomenten n.a.v. een project of b.v. een ouderavond.
Ons team bestaat uit actieve, ervaren leerkrachten die leerlingen op een enthousiaste manier boeiend onderwijs geven. We begeleiden elke leerling zo individueel mogelijk. Zo is er voor kinderen met leerproblemen extra ondersteuning en voor begaafde kinderen extra aandacht.